spekter.no>Publikasjoner>Nye sykefraværsregler

De nye reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere (gjeldende fra 1. juli 2011)

Myndighetene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet er enige om nye tiltak som gjør det enklere å følge de nye reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Reglene trådte i kraft 1. juli 2011. Informasjon fra Arbeidsdepartementet.

Konklusjonsnotat om oppfølging av nye regler om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, fra Oppfølgingsgruppa til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.