spekter.no>Publikasjoner>Når vi målet om 20 prosent flere læreplasser?

Samfunnskontrakten har som mål å øke antall lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015. Utdanningsdirektoratet ser i sin Indikatorrapport på utviklingen i antall læreplasser fram til 2014.

-  Gitt at økningen skal være jevn frem mot 2015, ligger vi an til å havne et godt stykke bak målet, skriver Utdanningsdirektoratet på sine sider. 

 - Den gledelige nyheten er at innen helse- og oppvekstfag er endringen fra 2011 - 2014 på 20 %, sier Kari Hoff Okstad, spesialrådgiver i Spekter. Spekter jobber for å øke antall læreplasser på flere områder, blant annet i samarbeid med Fagforbundet og "Bli helsefagarbeider", og egne møteplasser for lærebedrifter.

Les om og last ned rapporten på www.udir.no:
Indikatorrapporten 2015