spekter.no>Publikasjoner>Nå går toget! Spekters jernbanepolitiske plattform

Spekter har utgitt sin egen jernbanepolitiske plattform - et offensivt men realistisk program for utvikling av jernbanen som Spekter har utarbeidet i dialog med relevante medlemsvirksomheter og Jernbaneverket.


Thumbnail Nå går toget! Spekters Jernbanepolitiske plattformArbedsgiverforeningen Spekter har mange medlemmer i jernbanerelatert virksomhet, som for eksempel NSB, Flytoget, Baneservice, CargoNet og Ruter/Kollektivtransportproduksjon. Derfor har Spekter blant annet engasjert seg i Jernbanealliansen, men foreningen har nå også utarbedet sin egen jernbanepolitiske plattform, i nær dialog med relevante medlemsvirksomheter og Jernbaneverket.

Spekters jernbanepolitiske plattform gir en bred analyse av de utfordringer jernbanesektoren står overfor, og hvilke tiltak og løsninger Spekter mener skal til for at Norge skal få en moderne og effektiv jernbane innen 2040.

Innbakt i Spekters jernbanepolitiske plattform er Spekters 10-punkts program for jernbanen.