spekter.no>Publikasjoner>Mødre raskere ut i jobb

Mødre gikk raskere ut i jobb i 2009-2010 enn på midten av 1990-tallet. Dette har trolig sammenheng med innføring av forlenget fedrekvote og flere og rimeligere barnehageplasser. Mødre gikk imidlertid senere ut i jobb på slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet enn på midten av 1990-tallet. Dette kan henge sammen med innføringen av kontantstøtten.

Det viser studien "Entry into work following childbirth among mothers in Norway. Recent trends and variation" av forskerne Marit Rønsen og Ragni Hege Kitterød.

Les SSBs omtale av studien her: