spekter.no>Publikasjoner>Markedsvurdering for bussbransen

Hva konkurreres det om? Oslo Economics har på oppdrag fra Spekter utarbeidet en markedsvurdering av bussbransjen.

Det er vurdert hva det konkurreres om ved anbud om busskjøring, hvordan konkurransen i sektoren fungerer i bred forstand og hva som er effekten for marked og operatører. Videre er det vurdert hvorvidt konkurransen vil fungere over tid. Dersom den skulle vise seg ikke å gjøre det, er det også vurdert ulike løsninger på utfordringene.

Rapporten viser at konkurransen er hard, og at det gjennomgående er lave driftsmarginer. Den viser videre at aktørene i verdikjeden, både fylker, busselskap og ansatte, i liten grad er blitt belønnet for adferd som gir økning i passasjertallene. Svært mye av busselskapenes kostnader er like og ikke påvirkbare, slik at det er lite igjen å konkurrere om. Dette bryter med prinsippet om at bruk av konkurranse ved produksjon av offentlige tjenester bør handle om å utnytte styrkene til privat sektor.