spekter.no>Publikasjoner>Lærlingeordningen i Spekter (Fafo-rapport 2007:35)

Fafo har på vegne av Arbeidsgiverforeningen Spekter gjennomført en undersøkelse om lærlingeordningen blant medlemsvirksomhetene i Spekter.

Fafo har på vegne av Arbeidsgiverforeningen Spekter gjennomført en undersøkelse om lærlingeordningen blant medlemsvirksomhetene i Spekter der hensikten var:

 • Kartlegging av satsing på fag- og yrkesopplæring i Spekter-området
 • Kartlegging av omfanget og erfaringene med bruk av lærlingeordningen
 • Gjennomføring av to web-baserte spørreundersøkelser: en i helseforetakene og en innenfor øvrige virksomheter i Spekter.

Rapporten gir en oppsummering av resultatene fra kartleggingen. Den viser blant annet at de virksomheter som har tatt lærlingeordningen i bruk stort sett er godt fornøyd med ordningen, men at det likevel er potensial både når det gjelder å få flere til å bruke lærlinger og i å videreutvikle ordningen - særlig med tanke på nye fagområder.

Viktige stikkord i rapporten er:

 • Lærling/lærlingordning
 • Læretid
 • Lærekontrakt
 • Fagbrev/svennebrev
 • Lærlingtilskudd
 • Lærlinglønn
 • Fagopplæring/fag- og yrkesopplæring
 • Samarbeid med skolen
 • Opplæringskontor/opplæringsring
 • Opplæringskontakt/kompetansekontakt
 • Kompetansebevis
 • Lærlinger i helseforetakene
 • Helsearbeiderfaget/helsefagarbeider