spekter.no>Publikasjoner>Kunstkonsum i storbyene

Kunstkonsum i storbyene. En studie gjennomført av Agderforskning. Her studeres brukere og ikke-brukere av det offentlige finansierte kunsttilbudet i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

FoU-rapport nr. 7/2012 Kunstkonsum i storbyene
En studie av brukere og ikke-brukere av det offentlig finaniserte kunsttilbudet i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand
Forfattere: Egil Bjørnsen, Emma Lind & Elisabet S. Hauge