spekter.no>Publikasjoner>Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter

Delotte: Karlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri og har kartlagt de viktigste lønnselementene til de største yrkesgruppene til 8 utvalgte virksomheter organisert i Arbeidsgiverforeningen Spekter eller Norsk Industri. Rapporten er utarbeidet av Deloitte.

I tillegg har Deloitte i rapporten sammenlignet lønnskostnadene med tre svenske sammenlignbare virksomheter. I kartleggingen har man sammenlignet ordinær lønn per arbeidstime, faste og variable tillegg, bonusordninger, pensjonsordninger, forsikringer og eventuelle kostnader til seniorpolitiske tiltak. På bakgrunn av denne kartleggingen har Deloitte beregnet en estimert timeavlønning, inklusiv direkte og indirekte lønnselementer, samt arbeidsgivers kostnader inklusiv arbeidsgiveravgift.