spekter.no>Publikasjoner>Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv (Meld. St. 29 (2010-2011))

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidslivFredag 26. august 2011 la regjeringa fram Melding til Stortinget 29 (2010–2011): Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit (arbeidslivsmeldinga).