spekter.no>Publikasjoner>Etableringen av kriterier for lokale forhandlinger i privat sektor (Fafo-notat 2012:01)

Fafo-forsker Torgeir Aarvaag Stokke har dokumentert det historiske grunnlaget for kriteriene for lokale forhandlinger i privat sektor.

Dette notatet gir en historisk fremstilling av kriteriene for lokal lønnsdannelse i privat sektor. Tema som drøftes er:

  • Bakteppet for innføringen av kriterier for lokal lønnsdannelse.
  • Innføringen av fem kriterier for lokale lønnstillegg i Verkstedsoverenskomsten og enkelte andre landsdekkende tariffavtaler i 1982.
  • De «fire kriteriene» for lokale forhandlinger som ble innført gjennom det samordnede lønnsoppgjøret mellom LO og NHO i 1990.
  • Kriterier for lokal lønnsdannelse i ulike tariffavtaler utenfor LO/NHO-området.
  • Noen erfaringer med kriteriene, og betydningen for den lokale lønnsdannelsen.

Arbeidet med notatet er finansiert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri. Notat er skrevet av Torgeir Aarvaag Stokke, og ble sluttført i desember 2011.