spekter.no>Publikasjoner>Deltid - løsningene finnes i virksomhetene

- Utfordringene med ufrivillig deltid løses best i den enkelte virksomhet, sier forteller fagsjef i Spekter, Anne Turid Wikdahl.

Deltid - løsningene finnes i virksomheteneSpekter har nylig utarbeidet en rapport om deltid i medlemsvirksomhetene. Denne viser at det skjer mye godt og systematisk arbeid i helseforetakene for å redusere andelen ufrivillig deltid. Samtidig vet vi at deltid er et typisk kvinnefenomen. Langt flere kvinner enn menn velger å jobbe deltid frivillig. Dette er en likestillingspolitisk utfordring, og viser at familiepolitiske tiltak er helt nødvendig å få et mer likestilt arbeidsliv.

- Rapporten gir en god innføring for de som ønsker å stille ekstra forberedt til seminaret, reklamerer Wikdahl. Rapporten kan lastes ned via linken nedenfor.