spekter.no>Publikasjoner>AFP og regnskapsføring – rapport fra arbeidsgruppe

Finansdepartementet oppnevnte 28. mars 2011 i samråd med Arbeidsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny avtalefestet pensjon.

Tidsfristen for arbeidsgruppen ble 28. juni utsatt til 30. september 2011. Gruppen har nå utarbeidet rapporten.

Arbeidsgruppens rapport vil inngå i det videre arbeidet med å avklare regnskapsføringen av ny AFP.