spekter.no>Publikasjoner>Å velge et yrke

Fafo har undersøkt hva slags behov elever har for informasjon og veiledning om valg av utdanning og yrke, og hvordan disse behovene blir ivaretatt i norsk skole i dag. Rapporten er utført på oppdrag av Spekter og Fagforbundet.

Les rapporten av Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård på Fafo sine nettsider: 

Å velge et yrke - Intervjuer med elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag