spekter.no>Tid for å nominere kandidater til Mangfoldsprisen

Flere av Spekters medlemsvirksomheter har tidligere mottatt Mangfoldsprisen, og mange har en aktiv rekruttering- og mangfoldspolicy. Nå er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på jakt etter gode kandidater til Mangfoldsprisen 2021.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og å øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Prisen deles ut av IMDi og Kunnskapsdepartementet.

Har du gode kandidater, er fristen for å melde inn disse til IMDi innen 9. mai. Du kan fremme din kandidat her

Du kan lese mer om Mangfoldsprisen her