spekter.no>Streik ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

- Det er svært beklagelig at Fagforbundet velger å ta sine sju medlemmer ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter ut i streik i et forsøk på å definere hvilken pensjonsordning som skal gjelde for alle de rundt 90 ansatte ved virksomheten. Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter vil sørge for at pasientene får et godt rehabiliteringsfaglig tilbud til tross for streiken, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter har kommet til enighet i ordinære forhandlinger med de andre fagforeningene, som organiserer flertallet av de til sammen ca 90 andre medarbeiderne ved virksomheten. Mekling med Fagforbundet for deres sju medlemmer førte imidlertid ikke fram.

For å være konkurransedyktig og sikre fortsatt drift, er det nødvendig for Røde Kors Haugland å iverkesette en prosess for å vurdere overgang til en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. Virksomheten kan derfor ikke binde seg til å videreføre dagens pensjonsordning for kun sju ansatte som er medlemmer i Fagforbundet, eller å måtte akseptere en såkalt hybridpensjonsordning.

- Pensjonsordningen må være felles for alle ansatte, og det er uansett ikke aktuelt at en fagforening som organiserer en svært liten andel av de ansatte skal avgjøre hvilken pensjonsordning Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter skal ha, sier Bratten.

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter ønsker i det videre arbeidet med å komme frem til en ny og konkurransedyktig pensjonsordning, å involvere tillitsvalgte for samtlige grupper - deriblant Fagforbundets tillitsvalgte, i samsvar med de regler for ansattes medvirkning som gjelder for slike prosesser.