spekter.no>Spekterhalvtimen: Hør Kåre Hagens kraftige oppgjør med bruken av betegnelsen "velferdsprofitører"

Kåre Hagen ved OsloMet fikk et oppdrag fra Regjeringen: Følg pengene! Finn ut hva milliardene det offentlige bruker på tjenester fra private og ideelle virksomheter egentlig blir brukt på. Da Velferdstjenesteutvalget leverte sitt svar, levnet det liten tvil: Vi er best tjent med at de private og ideelle deltar sammen med det offentlige, altså den modellen Spekter kaller velferdsmiks.

 

Du kan også lytte til intervjuet med Kåre Hagen som podkast her:

Spekterhalvtimen - teaser