spekter.no>Positivt med utredning rundt helse i et kjønnsperspektiv
Olav Kvam er fagdirektør i Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Olav Kvam er fagdirektør i Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.

– Spekter har i flere år pekt på at kvinner har 60-80 prosent høyere sykefravær enn menn, og at vi må finne ut hva som er årsaken til kvinnefraværet før vi kan finne gode tiltak å sette inn mot dette. Derfor er det godt nytt at regjeringen nå har bedt om en utredning av kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv, sier fagdirektør i Spekter, Olav Kvam.

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal stå for utredningen. Utvalget skal ledes av Christine B. Meyer, som er professor i økonomi og jobber ved NHH i Bergen.

Skal se på helse i et helhetlig perspektiv og likeverdighet mellom kjønnene

Ifølge mandatet skal utvalget forholde seg til Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde: folkehelse, omsorgstjenester, primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Utvalget skal:

  • se helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet. Helseutfordringer henger sammen med faktorer som utdanning og inntekt, alder, forhold i familie- og arbeidslivet, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep, samt det å tilhøre minoritetsgrupper.

  • Utredningen skal også ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske minoriteter, blant annet hvordan kjønn samvirker med andre faktorer som funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og sosioøkonomisk bakgrunn.

Utvalget skal levere sin endelige utredning og innstilling innen 20. september 2022. Utvalget er sammensatt med en bred profil og samlet kompetanse innenfor områdene helse- og samfunnsfag, behandling, omsorgstjenester, forebygging, utdanning og forskning og brukerkompetanse.