spekter.no>Må få mer samferdsel ut av pengene
Mekonnen Germiso er spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Spekter.
Mekonnen Germiso er spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Spekter.

– Forslaget til ny Nasjonal transportplan inneholder gode grep for å få mer ut av pengene i transportsektoren. Det er positivt at Regjeringen vil at tiltakene skal være mer behovs- og effektbaserte, og at etater og foretak får økt frihet og ansvar i planlegging og gjennomføring av tiltakene. Det sa spesialrådgiver i Spekter Mekonnen Germiso i Stortingets digitale høring av Nasjonal transportplan den 12.april.

– Spekter er opptatt av at alle tiltak skal gi mest mulig samfunnsnytte for pengene. Det vil si at de beste prosjektene må prioriteres først, samt at kostnadene må ned og den samfunnsøkonomiske nytten opp i hvert enkelt prosjekt, sa Germiso.

Han pekte også på at Spekter er opptatt av tiltak som gir mer nytte ut av allerede eksisterende infrastruktur. I stortingshøringen trakk Spekter fram at vedlikeholdsetterslepet må reduseres, for eksempel fornyelse av kontaktledningsnettet på jernbanen. Spekter trakk også fram betydningen av flere kryssingsspor på jernbanen, forbedrete løsninger for kollektivtrafikkdata, utbedringsstrekninger på veiene, nye togsett og forbedret mobildekning på tog som eksempler på tiltak som gir større samfunnsnytte av den infrastrukturen vi allerede har.

Les Spekters skriftlige innspill til høringen 

Se opptakk fra høringen av Spekters innlegg 

Webinar om Nasjonal transportplan 

Torsdag 22. april kl. 8.00-9.00 arrangerer Spekter et webinar der Nasjonal transportplan 20222-2033 tas opp til debatt. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Les mer om webinaret her.

Webinar om Nasjonal transportplan 2021