spekter.no>Ingen streikefare eller permitteringer i kultursektoren nå
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.

- Etter at Spekter og LO Stat har kommet til enighet om lønnsoppgjøret 2020, er alle permitteringsvarsler for teatre, orkestre og Den Norske Opera & Ballett, som kunne ha blitt iverksatt dersom det ikke var mulig å sysselsette ansatte på en hensiktsmessig måte under en eventuell streik, trukket tilbake, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Arbeidstakersiden har også trukket varslene om mulig streikeuttak. Forhandlingsenigheten kom i stand etter at riksmekleren anmodet Spekter og LO Stat om å avlyse meklingen grunnet smittesituasjonen knyttet til koronapandemien. Både Spekter og LO Stat mente det var fornuftig å ikke samle så mange mennesker over så lang tid som en mekling innebærer, gitt det høye smittetrykket i samfunnet.

- Driften i kulturvirksomhetene går dermed som normalt, men med de begrensninger som følger av smitteverntiltak knyttet til koronapandemien. Vi er fornøyd med å ha kommet frem til en løsning sammen med LO Stat som gjør at det ikke blir streik, fastslår Bratten.