spekter.no>Glad for at kompensasjonsordning for kulturlivet nå kommer på plass
Gunnar Larsen er direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Gunnar Larsen er direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.

Spekter er glad for at kompensasjonsordning for kulturlivet nå kommer på plass, og at den vil ha tilbakevirkende kraft, sier direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter, Gunnar Larsen.

Spekter har nylig gitt sitt innspill til Kulturdepartementet rundt forskrift om midlertidig kompensasjonsordninger for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. januar til 31. juni 2021 som følge av covid-19-utbruddet.

– For et kulturliv i dyp krise er det viktig at Kulturdepartementet sikrer ordninger, med mål om å holde aktiviteten flytende gjennom pandemien. De ulike bølgene i smitte og tilhørende endringer i tiltaksnivå har vist at det er et stort behov for at kompensasjon og stimulering går hånd i hånd. Derfor er vi glad for at Kulturdepartementet legger til rette for at det stimuleres til aktivitet så langt det er mulig, og kompenseres når det er nødvendig, presiserer Larsen.

Spekter er samtidig kritiske til at også denne ordningen kommer på plass så sent, og til at Nobels Fredssenter, som eneste museum i Kulturdepartements portefølje med under 60% offentlig finansiering, ble holdt utenfor kompensasjonsordningen for museer som ble lagt frem før påske.

Du kan lese hele Spekters innspill til kompensasjonsordningen her