spekter.no>Fredagspraten hos Delta: – Aller mest bekymret for økende forskjeller i samfunnet

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten deltok i fredagspraten hos Delta 22. januar. – Jeg er aller mest bekymret for økende forskjeller i samfunnet når noen har jobb, andre ikke. Allerede før pandemien mottok 17% av de voksne en helserelatert ytelse, nå har vi i tillegg mange flere ledige og permitterte. Vår viktigste oppgave blir å få flere i arbeid, sa Bratten.

Delta arrangerer ukentlig «fredagspraten» hvor politikere og sentrale personer fra arbeidslivet blir invitert til en litt uformell politisk samtale i et webinar for å oppsummere uken som er tilbakelagt. Fredag 22. januar var Anne-Kari Bratten invitert til denne samtalen, sammen med Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Samtalen mellom de to og programleder Knut Roger Andersen berørte både arbeidslivspolitiske spørsmål, koronapandemien, innsettelsen av ny president i USA og litt generelt rundt tillitsforholdet i samfunnet og mellom partene i arbeidslivet.

Du kan se videoklippet av fredagspraten på Deltas hjemmeside