spekter.no>Enighet mellom Spekter og Legeforeningen i de sentrale forhandlingene for sykehusene
Fra ve: Adm. dir. Anne-Kari Bratten i Spekter og president Marit Hermansen i Legeforeningen
Fra ve: Adm. dir. Anne-Kari Bratten i Spekter og president Marit Hermansen i Legeforeningen

-Spekter er fornøyd med å ha kommet til enighet med Legeforeningen i de sentrale forhandlingene i lønnsoppgjøret for sykehuslegene, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Det skal nå forhandles lokalt i det enkelte sykehus.

Enigheten omfatter alle helseforetak med sykehusdrift og Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.