spekter.no>Enighet med forbundene i LO og YS i de sentrale forhandlingene for sykehusene
Forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter
Forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter

-Spekter er fornøyd med å ha kommet til enighet med forbundene i LO og YS i de forbundsvise sentrale forhandlingene for sykehusene, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter.

Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger i det enkelte helseforetak/sykehus. 

Enigheten omfatter helseforetakene med sykehusdrift, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg diakonale sykehus.