spekter.no>- Den norske arbeidslivsmodellen gir oss mindre forskjeller enn i andre land, sier Kristine Nergaard i Spekterhalvtimen

Den koordinerte og sentraliserte lønnsdannelsen har gitt oss mindre forskjeller enn i andre land, mener arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i Fafo. Frontfagsmodellen, trepartssamarbeidet og høy organisasjonsgrad er avgjørende for den tilliten som eksisterer mellom partene i norsk arbeidsliv, slår hun fast i denne utgaven av Spekterhalvtimen.

 

Du kan også lytte til intervjuet med Kristine Nergaard som podkast:

Spekterhalvtimen - teaser