spekter.no>Webinar: Arbeidsmiljø handler om arbeid – sammen for et bedre arbeidsmiljø!

Mandag 7. desember kl. 9 – 10 inviterer vi til et webinar hvor vi setter arbeidsmiljø på agendaen. Representanter fra myndighetene og partene kommer for å presentere og diskutere satsingen. Statsråd Henrik Aasheim vil innlede.

Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Med et arbeidsmarked i stadig endring, er vi likevel nødt til å se fremover og jobbe mer bransje- og kunnskapsrettet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet, og derfor står vi nå sammen for et bedre arbeidsmiljø under IA-avtalen.

Utdrag fra programmet:

  • Innledning av arbeids- og sosialminister Henrik Asheim
  • Felles videohilsen fra åtte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner: Sammen for et bedre arbeidsmiljø!
  • Etatsinnlegg: Pål Molander fra STAMI, Trude Vollheim fra Arbeidstilsynet, Hans Christian Holthe fra NAV og Anne Myhrvold fra Petroleumstilsynet.
  • Paneldiskusjon: Hvordan lykkes på virksomhetsnivå? Statsråd Henrik Asheim, Partene representert ved LO og NHO, Arbeidstilsynet og STAMI.

Webinaret ledes av journalist Erik Aasheim.

Arrangører:

Webinaret arrangeres i fellesskap av Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeidstilsynet, Stami, NAV, Petroleumstilsynet, Arbeidsgiverforeningen Spekter, NHO, KS, Virke, LO, YS, Akademikerne og Unio.

Deltakelse og påmelding:

Webinaret streames direkte via nettleser. Det er ikke behov for spesiell programvare eller brukerregistrering. Alle påmeldte får tilsendt link i forkant av webinaret og kan stille spørsmål via chat underveis.

Påmelding via checkin: Webinaret avholdes mandag 7. desember kl. 09.00 - 10.00.

https://www.checkin.no/event/27776/arbeidsmiljoe-handler-om-arbeid-webinar