spekter.no>Spekter ber regjeringen om Korona-tiltak for å avhjelpe driften i norske virksomheter

- Spekter har i dag oppfordret regjeringen om å iverksette tiltak som kan avhjelpe krevende situasjoner som vil kunne oppstå som følge av en Korona-pandemi. Dette gjelder særlig i sykehusene, der det blir viktig å legge til rette for nok og kompetent bemanning, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I et brev til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen ber Spekter blant annet om at det iverksettes tiltak for å gjøre det mer attraktivt for pensjonister å delta i arbeidslivet dersom det er behov for det i kritiske situasjoner, og at det det legges til rette for at medarbeidere i foreldrepermisjon eventuelt ikke mister noe av permisjonstiden dersom de gjenopptar arbeidet for å avhjelpe bemanningssituasjonen. 

- Vi mener også at studenter som bidrar med mer lønnet arbeid enn vanlig i denne situasjonen, ikke må få avkortet studiestøtte, og at kravene til dokumentasjon for sykefravær må vurderes, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten. 

Spekter påpeker også at behovet for tilpasninger i permitteringsregelverket nå må bli vurdert forløpende

Last ned brevet til Arbeids- og sosialdepartmentet her.