spekter.no>Se opptak fra frokostmøtet «Mer styring i stort og mindre i smått?»

- Kanskje det er på tide å revitalisere forvaltningspolitikken og gjennomgå hvordan staten bør organiseres på nytt. Det er over 30 år siden Hermansenutvalget utredet dette, og mye har endret seg i rammebetingelsene, sa Anne-Kari Bratten på Spekters frokostmøte om hvordan staten utøver eierskap og sektorpolitisk styring.

På scenen sto også statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem i Nærings- og fiskeridepartementet, professor Tom Colbjørnsen fra BI, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet Eva Hildrum, tidligere statsråd og stabssjef ved SMK, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og konsernsjef i Vygruppen, Geir Isaksen.

Se opptak fra frokostmøtet

Les Tom Colbjørnsens rapport «Og bakom synger Stortinget – Statens sektorpolitiske styring».