spekter.no>Satsing på kompetanse og økt sysselsetting er avgjørende for å bevare velferden
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.

Spekters administrerende direktør har denne uken gjestet Civitas podcast «Liberal halvtime». Her snakker hun om hvordan Norges velferd er helt avhengig av økt sysselsetting i årene framover, og hvilke tiltak som kan bidra for å få dette til.