spekter.no>Rolleforståelse er avgjørende i partssamarbeidet
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, åpnet Spekters Vinterkonferanse 2020.
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, åpnet Spekters Vinterkonferanse 2020.

- Godt topartssamarbeid krever både ledere og tillitsvalgte som forstår, er interessert i og har respekt for hverandres roller, innsikt og ansvar, sa administrerende direktør Anne-Kari Bratten da hun åpnet Spekters Vinterkonferanse 2020.

Vinterkonferansen samler over 200 ledere fra Spekters medlemsvirksomheter. Et av temaene på årets konferanse er behovet for omstilling, og hvordan det kommer til å prege Spekters medlemsvirksomheter i årene fremover.

Utviklingen i norsk økonomi og kravet til omstilling som en følge av dette, vil sette ledelse og medvirkningssystemene på nye prøver.

- Ingen av de omstillingsprosesser jeg har vært vitne til de siste 20-30 årene hadde vært mulig å få til uten medvirkning og medbestemmelse og samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte. Lederne har ansvar for å sette seg inn i de formelle spillereglene i avtaleverket. Nøyaktig det samme ansvaret har de tillitsvalgte.  Etter min erfaring er de beste tillitsvalgte de som har satt seg grundig inn i spillereglene, sa Bratten.

Bruk konfrontasjon konstruktivt

Samarbeid med de tillitsvalgte er en naturlig del av det norske lederskapet, både i topartssamarbeidet i den enkelte virksomhet og i det overordnede trepartssamarbeidet mellom myndighetene og arbeidslivsorganisasjonene.

I Spekters medlemsbedrifter er det lange tradisjoner for brede medvirkningssystemer. Samtidig skal man ikke være redd for konfrontasjoner, påpekte Bratten.

- Konfrontasjoner er helt ok i norsk arbeidsliv – så lenge man kommer videre, og bruker konfrontasjonen til noe konstruktivt. Profesjonelle tillitsvalgte tør å si fra- dersom de mener du som leder har tatt en uklok beslutning. Sånn skal det være. Det er ikke farlig å være uenige. Samtidig må dere som ledere huske at ledertrøyen ikke er på deling, og at den skal bæres med klokskap og fornuft, sa Bratten.