spekter.no>Regjeringen tillater ett setes avstand på arrangementer
Gunnar Larsen er direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Gunnar Larsen er direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.

- Det er positivt at Regjeringen åpner for flere lettelser i de nasjonale smittevernreglene. Særlig er det et skritt i riktig retning at det fra 12. oktober blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med «fastmonterte seter», dvs. konsertsaler, teatersaler og kulturhus, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Tidligere gjaldt kravet om en meters avstand, målt skulder til skulder. Dette gjorde det nødvendig å ha to seter mellom personer som ikke er av samme husstand. Spekter har lenge anmodet myndighetene om å tillate ett setes avstand. Den nye regelen om ett setes avstand vil ha størst betydning for mindre saler, der man med den tidligere avstandsregelen ikke har kunnet få plass til 200 publikummere.

Bør kunne vurdere publikumsantall

- Vi registrerer at maksimumstallet på 200 publikummere for innendørsarrangementer fortsatt gjelder. Kulturinstitusjonene har vist at de kan håndtere smittevernet. Fremover bør det derfor foretas mer konkrete vurderinger av publikumsantall enn det dagens forskrift legger opp til, knyttet til smitterisiko, lokalenes størrelse og egnethet, sier Larsen. 

De nye lettelsene i de nasjonale smitteverntiltakene som regjeringen varsler fra 12. oktober, er begrunnet i at man nå har større kunnskap om pandemien enn i mars, og at kommunene har rustet opp beredskapen. Mens regjeringen vedtar lettelser nasjonalt, får kommuner som er særlig rammet av nye smitteutbrudd ansvar for å vurdere behovet for strengere lokale tiltak. 

Les mer her