spekter.no>Nytt styre i Arbeidsgiverforeningen Spekter
Det nye styret i Spekter: Øverst fra venstre; Anne-Kari Bratten (adm.dir.), Åsne Havnelid, Anne Kathrine Slungård, Bernt Reitan Jenssen, Stig Slørdahl, Thor Gjermund Eriksen. Øverst i trappen: Tone Wille og Ingrid Røynesdal. Midten i trappa (f.v.): Birthe K. W. Sjule, Inger Cathrine Bryne, Håvard Selby Ebbestad. Nederst (f.v.): Auke Lont og Øystein Mæland. Foto: Thomas T. Kleiven.
Det nye styret i Spekter: Øverst fra venstre; Anne-Kari Bratten (adm.dir.), Åsne Havnelid, Anne Kathrine Slungård, Bernt Reitan Jenssen, Stig Slørdahl, Thor Gjermund Eriksen. Øverst i trappen: Tone Wille og Ingrid Røynesdal. Midten i trappa (f.v.): Birthe K. W. Sjule, Inger Cathrine Bryne, Håvard Selby Ebbestad. Nederst (f.v.): Auke Lont og Øystein Mæland. Foto: Thomas T. Kleiven.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har i dag avholdt generalforsamling, hvor det blant annet ble valgt nytt styre for foreningen for 2020-2021. Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, ble valgt som ny styreleder.

- Jeg ser frem til å bidra til å videreføre det arbeidet Spekter allerede gjør og er blitt kjent for i det norske trepartssamarbeidet, nemlig å være en kompetent, offensiv og nytenkende arbeidsgiverforening og en seriøs, men krevende forhandlingsmotpart, sier Reitan Jenssen.

Det ble også valgt ny nestleder i styret, Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Oslo-Filharmonien.

De øvrige styremedlemmene i Arbeidsgiverforeningen Spekter for 2020-2021 er: 

  • Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF, ny
  • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse Vest RHF, ny
  • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef, NRK AS, gjenvalgt
  • Åsne Havnelid, administrerende direktør, Norsk Tipping AS, gjenvalgt
  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge AS, gjenvalgt
  • Auke Lont, konsernsjef, Statnett, ikke på valg i år

Varamedlemmer til styret:

  • Anne Kathrine Slungård, direktør, Trondheim Symfoniorkester, ny
  • Birthe K. W. Sjule, administrerende direktør, Sporveien Trikken AS, ny
  • Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør, Fürst medisinsk laboratorium, ny
  • Øystein Mæland, administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF, gjenvalgt

Alle valg ble foretatt enstemmig og i tråd med valgkomiteens innstilling.