spekter.no>Søker innovative digitaliseringsprosjekter
Illustrasjon: Innovasjon Norge.
Illustrasjon: Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har fått tilført ekstra tilskudds- og lånerammer gjennom krisepakkene fra regjeringen i forbindelse med koronapandemien. Det iverksettes nå nye prosjekter innen digitalisering, som kan være aktuelle for Spekters medlemsvirksomheter å ta del i.

Har du et digitalt prosjekt som vil øke bedriftens konkurransekraft? En digital løsning som kan skape nye produkter og tjenester? Eller har bedriften din behov for å effektivisere? Innovasjon Norge kan være med på innovative digitale prosjekter og tilbyr finansiering, kompetanse og nettverk som kan være aktuelt for Spekters medlemmer.

Innovasjon Norge søker nå etter digitale prosjekter og løsninger som griper inn i bedriftenes forretningsmodeller og gir varig omstilling. Målet er å øke verdiskapingen og styrke norske bedrifters konkurranseevne.

Mange bedrifter har begrensede ressurser til nødvendige investeringer i digital teknologi, kompetanse og omstilling. Innovasjon Norge avlaster risikoen gjennom lån og tilskudd, og øker kompetansen gjennom rådgiving og nettverk.

Les mer om hvilken type prosjekter Innovasjon Norge ser etter, og hva de kan tilby her: