spekter.no>Informasjonsmøte for Spektermedlemmene om tariffoppgjøret 2020
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Spekter. Foto: Spekter.
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Spekter. Foto: Spekter.

På Spekters digitale informasjonsmøte for medlemmene om tariffoppgjøret 2020, ble det informert om hva som legges til grunn i de videre forhandlingene sentralt og på den enkelte virksomhet.

- Spekter forutsetter at normen fra frontfaget legges til grunn i de videre forhandlingene i Spekters medlemsvirksomheter. Partene lokalt har selvsagt mulighet til å finne andre løsninger enn frontfaget innenfor denne rammen når det forhandles i virksomhetene, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I år har partene i frontfaget anslått en ramme på 1,7 prosent. Norsk økonomi og arbeidsliv er i en svært krevende situasjon. Spekter legger derfor til grunn at det i år blir først og fremst blir avgjørende å legge rammen fra frontfaget til grunn for de videre forhandlingene. I Spekter skal forhandlingene også føres på grunnlag av de kriteriene partene har avtalt:

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpasning

 Se opptak fra informasjonsmøtet her (kun for Spektermedlemmer, krever innlogging får du ikke logget på, så ta kontakt med Spekter på tlf.: 47657000)