spekter.no>Nytt informasjonsmateriell om smittevern til utenlandske arbeidstakere

Arbeidsgivere som ansetter utenlandske arbeidstakere på korttidsopphold, kan nå laste ned informasjon om smittevern på ulike språk fra Helsedirektoratets nettside.

Det er særlig viktig at arbeidstakerne får vite at de må teste seg ved symptomer på Covid 19, og at slik testing er gratis.

Informasjonsmateriell kan lastes ned på henholdsvis:

Helsedirektoratet.no: Arbeidsgiver bør legge til rette for smitteverntiltak for sysselsatte på korttidsopphold