spekter.no>Gravide bør skjermes fra arbeid med fare for koronasmitte

Helsedirektoratet har tidligere anbefalt at personell med høy alder og en del kroniske sykdommer så langt som mulig bør skjermes fra arbeid der det er fare for koronasmitte. Nå omfattes også gravide arbeidstakere av anbefalingen.

Spekter legger som vanlig til grunn at arbeidsgivere følger myndighetenes anbefalinger knyttet til koronasituasjonen.

Helsedirektoratet anbefaler nå arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:

  • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
  • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og pleie i helsetjenesten
  • Ved arbeidssituasjon der eksponering for smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko
  • Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig

Rådene gjelder helsepersonell, og andre arbeidstagere i helse- og omsorgssektoren som i sin arbeidssituasjon kan ha økt risiko for koronavirus-smitte.

Les anbefalingen fra Helsedirektoratet her