spekter.no>Enighet med Legeforeningen i forhandlingene for sykehusene

- Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med Den Norske Legeforening i tarifforhandlingene for sykehusene. Resultatet er i tråd med normen fra frontfaget, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Enigheten gjelder for alle helseforetakene, samt Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Last ned protokollene her