spekter.no>Den norske supermodellen
 • Stein Jøråndstad, El og IT-forbundet i Statnett, Thor Johansen, direktør for arbeidslivsrelasjoner i Statnett, Egil André Aas, leder i LO Stat og Anne-Kari Bratten, adm. direktør i Spekter.
  Stein Jøråndstad, El og IT-forbundet i Statnett, Thor Johansen, direktør for arbeidslivsrelasjoner i Statnett, Egil André Aas, leder i LO Stat og Anne-Kari Bratten, adm. direktør i Spekter.
 • Egil André Aas, leder i LO Stat
  Egil André Aas, leder i LO Stat
 • Camilla Tepfers, framtidsforsker i InFuture på Vinterkonferansen 2020.
  Camilla Tepfers, framtidsforsker i InFuture på Vinterkonferansen 2020.
 • Odd Erik Stende, Spekter, ledet sekvensen om "Den norske supermodellen"
  Odd Erik Stende, Spekter, ledet sekvensen om "Den norske supermodellen"

– Arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter ser ganske likt på utfordringene framover, sa Camilla Tepfers fra InFuture på Spekters vinterkonferanse. Hun refererte fra framtidsprosessen InFuture har kjørt med både Spekter og LO.

Hun trakk fram at det er særlig tre overskrifter som dekker partenes vurderinger: «Smart bærekraft» handler om verdiskapning som må til for å erstatte fallende petroleumsinntekter. «Vinneren tar alt» er en utfordring vi må takle i digitaliseringen. «Fremtidens utdanning» handler om at raskere og hyppigere endringer i kompetansebehov driver fram et behov for livslang læring med nye læringsformer.

En utfordret norsk modell

– Den norske modellen må forsvares og forsterkes, sa leder i LO Stat, Egil André Aas.

Han trakk fram hvor verdifull den norske samfunnsmodellen er. Alternativet, en relasjon av mistillit, slik vi ser i enkelte andre land, bør ingen forsøke.

– Vi skal møtes i tillit. Topartssamarbeidet i den enkelte virksomhet er helt sentralt i den norske modellen, sa Anne-Kari Bratten.

Hun trakk samtidig fram at den norske modellen er nennsomt skrudd sammen, og laget for å tilrettelegge for endring. Hvis man konserverer gårsdagens løsninger, trues modellen.

Samarbeid for utvikling

Steinar Jøråndstad i El- og it-forbundet i Statnett bekreftet at gjensidig tillit var sentralt i deres relasjon i Statnett. Han trakk fram at den tilliten var det en fordel å bygge gjennom jevnlig dialog og samarbeid i gode tider, når det er enklere. Da har man noe å bygge på når ting blir vanskelig en annen gang.

Direktør for arbeidslivsrelasjoner i Statnett, Thor Johansen, beskrev fordelen av jevnlig og uformell dialog, som gjør det mulig å ta tak i ting før de blir vanskelige å håndtere. Samtidig har de tatt utfordringene med arbeidsforhold hos underleverandørene på alvor. I tillegg til å stille klare krav til underleverandørene, har ledelsen i Statnett bygget et tett samarbeid med tillitsvalgte og fagforeninger for å takle utfordringer med håndhevelsen.