spekter.no>Dårlig idé å innlemme pensjonistene i Teknisk Beregningsutvalg

Samtlige arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner vender tommelen ned for forslaget fra Frp, SV og Pensjonistforbundet om å innlemme sistnevnte i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

I et brev til partiene på Stortinget skriver Spekter, NHO, KS, Virke, LO, Akademikerne, Unio og YS at en utvidelse av TBUs mandat og aktører kan bidra til å hemme TBUs oppgaveløsning, frontfaget og den samlede kollektive fornuften i den økonomiske politikken.

TBU er en av institusjonene som understøtter lønnsdannelsen, og er en viktig del av trepartssamarbeidet. Det er av avgjørende viktighet at disse ikke uthules eller svekkes.

 Les brevet til partiene her