spekter.no>Ber næringslivet bidra med smittevernutstyr

De regionale helseforetakene rapporterer om at det er krevende å få forsyninger av forbruksmateriell til helsetjenesten, og oppfordrer bedrifter som kan ha utstyr de kan avse, eller lurer på om utstyret de har kan være nyttig, om å ta kontakt.

Sykehusinnkjøp, den sentrale innkjøpstjenesten for spesialisthelsetjenesten, har opprettet en egen e-post: suppliercovid19@sykehusinnkjop.no og oppfordrer alle til å ta kontakt der. På deres nettside vil det også bli lagt ut mer informasjon.

De regionale helseforetakene har også lagt ut oppfordringen på sine nettsider: 

Helse Nord RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF