spekter.no>Tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken

- Vi tar regjeringens avgjørelse om tvungen lønnsnemnd til etterretning. Det er bra at streiken LO/YS iverksatte er over, slik at driften i sykehusene kan gjenopptas og tilbudet til pasientene normaliseres, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Arbeidsminister Anniken Hauglie kalte i ettermiddag partene i sykehusstreiken inn til møte, og orienterte om at regjeringen har vedtatt tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken som har pågått siden 29. mai.

De ansatte som har vært i streik går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig, senest i morgen tidlig. 

Tvungen lønnsnemnd betyr at resultatet av årets lønnsoppgjør for LO og YS i helseforetakene i sin helhet vil bli fastsatt av rikslønnsnemnda. Dato for behandling i rikslønnsnemnda er foreløpig ikke avklart. 

-Vi legger streiken bak oss, og ser nå frem til å gjenoppta partssamarbeidet med LO og YS  om videre utvikling i sykehusene, sier Bratten