spekter.no>Ingen endringer i Spekterstyret
Bak fra venstre: Stein Kinserdal, Geir Isaksen, Åsne Havnelid, Thor Gjermund Eriksen og Hilde Britt Mellbye. Foran fra venstre: Øystein Mæland, Grete Aasved, Ingrid Røynesdal, Anne-Kari Bratten, Tone Wille og Herlof Nilssen. Auke Lont var ikke tilstede da bildet ble tatt (foto: Thomas T. Kleiven /2018) )
Bak fra venstre: Stein Kinserdal, Geir Isaksen, Åsne Havnelid, Thor Gjermund Eriksen og Hilde Britt Mellbye. Foran fra venstre: Øystein Mæland, Grete Aasved, Ingrid Røynesdal, Anne-Kari Bratten, Tone Wille og Herlof Nilssen. Auke Lont var ikke tilstede da bildet ble tatt (foto: Thomas T. Kleiven /2018) )

På Spekters generalforsamling 26. mars, ble de fire styremedlemmene som sto på valg gjenvalgt. Herlof Nilsen, administrerende direktør i Helse Vest RHF fortsetter som styrets leder og Geir Isaksen, konsernsjef i NSB AS fortsetter som nestleder de neste to årene.

I tillegg til Nilssen og Isaksen, var Auke Lont, konsernsjef i Statnett SF og Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Oslo-Filharmonien på valg. Disse ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år.

Styret i Spekter 2019-2020 er sammensatt som følger:

Styrets leder: Herlof Nilssen, administrerende direktør ved Helse Vest RHF

Styrets nestleder: Geir Isaksen, konsernsjef i NSB AS

Styremedlemmer:

Ingrid Røynesdal, direktør Oslo-Filharmonien, styremedlem

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK AS

Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF

Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge AS

Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping AS

Auke Lont, konsernsjef i Statnett

Varamedlemmer:

Grethe Aasved, administrerende direktør, St. Olavs Hospital HF

Hilde Britt Skarbøvik Mellbye, administrerende direktør i AS Vinmonopolet       

Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF