spekter.no> Spekter inn i utvalg for å se på fremtidens arbeidsliv

Spekters analyse- og utredningsdirektør Kristin Juliussen deltar i et partssammensatt regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Bakgrunnen er at ny teknologi og globalisering, nye aktører og nye måter å organisere virksomheter på bidrar til vesentlige endringer.

Utvalget skal blant annet gjennomgå eksisterende rammeverk og vurdere om dette er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og tilpasningsdyktig for dagens og fremtidens arbeidsliv.

Arbeidet igangsettes denne høsten, og utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2021.

Utvalget ledes av Jan Fougner, advokat Oslo

Øvrige medlemmer:

Øyvind Rongevær, utredningsleder (HMS) Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Ørnulf Kastet, advokat Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, Nannestad
Henrik Dahle, fagsjef/advokat Unio, Bærum
Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef Akademikerne, Oslo
Silje Stadheim Almestrand, advokat Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Gry Brandshaug Dale, advokat KS Kommunesektorens organisasjon, Bærum
Elin Spjelkavik, direktør juridiske tjenester Hovedorganisasjonen Virke, Oslo
Kristin Juliussen, analyse- og utredningsdirektør Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo
Karen Modesta Olsen, professor, Bergen
Kjell Gunnar Salvanes, professor, Bergen
Dag Stokland, administrerende direktør, Oslo

Du kan lese mer om utvalget her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-se-pa-fremtidens-arbeidsliv/id2666279/