spekter.no>Styrker pressen med ny lov
illustrasjonsfoto: colourbox.com
illustrasjonsfoto: colourbox.com

De frie journalistiske mediene er selvstendige byggesteiner i vårt demokrati med et betydelig samfunnsansvar. Den digitale utviklingen fører til nye utfordringer for ytringsfriheten. Spekter mener derfor det er helt avgjørende at en ny medieansvarslov legger til grunn den prinsipielle forskjellen mellom frie redaktørstyrte medier og andre medier/tjenester.

Spekter har levert sitt høringsinnspill til forslag til ny medieansvarslov der vi blant annet fremhever at vi er positive til en ny lov som samler og oppdaterer dagens regelverk.

Spekter mener sterke og uavhengige redaktørstyrte medier blir viktigere for demokratiet og samfunnsutviklingen i tiden som kommer, og at det er helt avgjørende at en ny lov beholder foreslått formålsbestemmelse som stadfester at loven sitt overordnede mål er å oppfylle infrastrukturkravet i Grunnlovens § 100 – sjette ledd, om å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Les hele Spekters høringsinnpsill