spekter.no>Ny forskrift om pengepolitikken
Direktør og sjeføkonom i Spekter, Stein Gjerding.
Direktør og sjeføkonom i Spekter, Stein Gjerding.

- Partene har de siste årene vist ansvarlighet og bidratt til moderate lønnsoppgjør. Det er viktig for norsk industri og norske arbeidsplasser at vi har lønnsvekst på nivå med våre handelspartnere. Arbeidet med ansvarlig lønnsdannelse kan nå fortsette med enda sterkere støtte i den nye forskriften for pengepolitikken, sier Spekters sjeføkonom Stein Gjerding.

Regjeringen fastsatte nylig ny forskrift for pengepolitikken. En av endringene er at inflasjonsmålet er satt til 2 prosent, mot tidligere 2,5 prosent. Endringene i forskriften er begrunnet med at den bedre samsvarer med hvordan pengepolitikken blir utøvd i dag.

Norge har i oljens gullalder kunnet forsvare et inflasjonsmål som er høyere enn andre land. Det er imidlertid ikke lenger sterke argumenter for dette. Med et inflasjonsmål på 2 prosent er vi mer på linje med våre handelspartnere.

- At pengepolitikken gjennom inflasjonsstyring skal bidra til høy produksjon og sysselsetting er nytt, og en målsetting vi kan slutte oss til. Samtidig er det viktig at pengepolitikken fortsatt utformes slik at målet om å hindre finansielle ubalanser har høyeste prioritet, sier Gjerding.