spekter.no>Må sikre lederne forutsigbarhet og handlingsrom
Direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt i Spekter, Gunnar Larsen
Direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt i Spekter, Gunnar Larsen

- Vi lever i akselerasjonens tidsalder med raskere endringer og økt uforutsigbarhet. Derfor er det viktigere enn noen gang at det som kan være forutsigbart, er nettopp det. For statlig eide virksomheter gjelder dette forutsigbarhet i eierutøvelse og i handlingsrom for ledelse, sa Gunnar Larsen, Spekters direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk, på høringsmøtet om statsbudsjettet i næringskomiteen i dag.

Sammen med spesialrådgiver Svend Dahl fra Spekter, pekte Larsen på at eierskapsutøvelsen har blitt bedre, men at det fortsatt er rom for forbedring.

- Spekter er fornøyd med at det i budsjettet legges vekt på en klar rolle- og ansvarsdeling mellom eier, styret og daglig leder, og at eierutøvelsesprinsippene holdes i hevd, sa Larsen som er positiv til at regjeringen har varslet at den vil legge frem en ny eierskapsmelding i løpet av 2019.

Larsen understreket at forutsigbarhet også betyr økonomisk forutsigbarhet. Han ba derfor om at avkastnings- og utbyttepolitikken som er etablert for mange av selskapene, også etterleves i sluttspurten av forhandlingene om budsjettet.

Stortingsmelding om helsenæring

Den kommende stortingsmeldingen om helsenæring er også berørt i statsbudsjettet. Spekter er fornøyd med at det lages en egen melding om dette.

- Velferdssektoren står som kjent overfor store utfordringer i årene som kommer, med gap mellom behov og tilgjengelige ressurser. Helsenæringen og private aktører vil ha en sentral rolle for å møte disse utfordringene, sa Larsen.

Han understreket at tjenestedelen av helsenæringen bør vies stor plass i meldingen, ikke bare tekniske produkter og utstyr.

- Vekst i helsenæringen er viktig, ikke bare ut fra et næringspolitisk perspektiv, men også for å nå helse- og velferdspolitiske mål, sa Larsen.   

Last ned og les hele Spekters høringssvar her:

 

Les også Spekters innspill til ny eierskapsmelding tidligere i høst: Spekter med innspill til arbeidet med eierskapsmeldingen