spekter.no>Ingen jernbanestreik - meklingsløsning for Bane NOR

- Jeg er fornøyd med at meklingen med LO og YS for Bane NOR førte fram, slik at vi unngikk en streik som ville rammet togpassasjerer og kunder av jernbanen, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekter/Bane NOR og LO og YS godtok tirsdag formiddag meklerens forslag til løsning. Streiken som var varslet blant Bane NOR-ansatte blir derfor ikke iverksatt.

Meklingen har både handlet om å gjennomføre et lønnsoppgjør for 2017, og å opprette tariffavtaler for det nye statsforetaket Bane NOR.

- Vi har blitt enige om et lønnsoppgjør for 2017 som økonomisk sett er i tråd med normen fra frontfaget. Vi har også fått etablert nye tariffavtaler for Bane NOR, sier Bratten.

Fra Spekters side og YS er forslaget endelig vedtatt, mens LO har varslet at forslaget skal ut på uravstemming.