spekter.no>Informasjonsmøte om lønnsoppgjøret 2018
Forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård og sjeføkonom Stein Gjerding holdt informasjonsmøte om lønnsoppgjøret for Spekters medlemmer.
Forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård og sjeføkonom Stein Gjerding holdt informasjonsmøte om lønnsoppgjøret for Spekters medlemmer.

Spekter avholdt i dag et informasjonsmøte for medlemmene om tariffoppgjøret 2018. Det ble gitt signaler om hva som legges til grunn i de videre forhandlingene sentralt, og på den enkelte virksomhet.

- Spekter forutsetter at rammen fra frontfaget legges til grunn som en norm i Spekters medlemsvirksomheter, men partene har selv ansvar for at det prioriteres innenfor denne når det forhandles lokalt, sa Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.

I år har partene i frontfaget anslått en ramme på 2,8 prosent. I Spekter skal forhandlingene også føres på grunnlag av de kriteriene partene har avtalt:

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpasning

Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter understreket at partene gjennom det tidligere arbeidet i Holdenutvalget er enige om å bidra til å minske lønnsgapet mellom våre handelspartnere og Norge, og at dette arbeidet på ingen måte er avsluttet selv om gapet er noe tettet de siste årene.

- Selv om arbeidsledigheten er lav og rentene fortsatt lave, er det vesentlig for konkurranseevnen, økonomisk vekst, arbeidsplasser og velferdsstaten at vi viderefører arbeidet med å dempe lønnsveksten. Dette arbeidet har pågått gjennom de siste inntektsoppgjørene, og det blir viktig å følge opp dette videre i år, sa Gjerding.

Opptak av informasjonsmøtet ligger tilgjengelig på våre medlemssider (krever passord).