spekter.no>Hvilke konsekvenser får NATOs storøvelse for norske virksomheter?
Møte i det konsultative råd, mai 2018. Foto: NSR
Møte i det konsultative råd, mai 2018. Foto: NSR

Forberedelsene til den store Nato-øvelsen Trident Juncture er i full gang. Generelt øker etterretningstrusselen i forbindelse med en slik øvelse. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), der Spekter er en av eierne, oppfordrer til økt bevissthet rundt faren for etterretning og spionasje.

Mange av Spekters medlemsvirksomheter spiller viktige roller i totalforsvaret. Virksomhetene bør ha lav terskel for å rapportere rare, mistenkelige hendelser mot enkeltansatte, installasjoner eller andre virksomhetskritiske verdier, heter det i rådene fra NSR.

Selve øvelsen pågår i tidsrommet 25. oktober - 7. november. 35 000 soldater fra 31 land vil delta. Øvelsen vil merkes i store deler av landet.

For nærmere informasjon, les mer hos NSR:  Trident Juncture 2018.