spekter.no>Forhandlingsstart i Spekter
Forhandlingslederne, fra v.: Eivind Gran (LO Stat), Birgithe Hellerud (SAN), Rune Frøiland (Akademikerne), Eli Gunhild By (UNIO), Bjørn Skrattegård (Spekter) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS Spekter).
Forhandlingslederne, fra v.: Eivind Gran (LO Stat), Birgithe Hellerud (SAN), Rune Frøiland (Akademikerne), Eli Gunhild By (UNIO), Bjørn Skrattegård (Spekter) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS Spekter).

- Vi ser fram til en konstruktiv og god dialog med arbeidstakerorganisasjonene om å få på plass nye overenskomster for Spekters medlemmer, sa forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård I Spekter da årets tarifforhandlinger i Spekterområdet startet i dag.

Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral A-del og en lokal B-del. B-delen forhandles i den enkelte virksomhet, mens A-delen forhandles av Spekter og hovedorganisasjonene. For helseforetakene er det i tillegg sentrale forbundsvise avtaler som forhandles senere.

Det er A-delen som i dag skal forhandles, og det blir da også avtalt videre frister for forhandling av de øvrige delene av overenskomstene.

Temaene det kan forhandles om, er blant annet sentrale lønnstillegg, sosiale bestemmelser og inndelingen av overenskomstområder.