spekter.no>Fikk likelønnskake av NSF
Anne-Kari Bratten fikk kake av fylkesleder Line Orlund og tillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund Oslo.
Anne-Kari Bratten fikk kake av fylkesleder Line Orlund og tillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund Oslo.

– Jeg oppfatter at Spekter og NSF har gode og konstruktive diskusjoner rundt alle likestillingsspørsmål, selv om vi ikke alltid er enig om årsaker og virkemidler. Det sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, da hun i anledning «Equal Payday» fikk overrakt kake fra Norsk Sykepleierforbund Oslo.

Bratten poengterte at en avgjørende faktor for bedre likestilling og reduserte inntektsforskjeller mellom kjønn, er å redusere andelen deltidsarbeid blant kvinner.

- Det er for eksempel et paradoks at kvinner uten barn, eller med barn over 16 år, jobber mer deltid nå enn for ti år siden. Den gode nyheten er at kvinner med småbarn jobber mer, sa Bratten.

Godt dokumenterte forklaringer

Som Likelønnskommisjonen slo fast allerede i 2008, er den viktigste grunnen til lønnsgapet mellom kvinner og menn er at kvinner og menn arbeider innen hver sine sektorer, bedrifter, yrker og stillinger. 

Kommisjonen dokumenterte også at når man sammenligner kvinners og menns lønn innenfor samme virksomhet, samme stilling og like personlige ressurser, finner vi små eller ingen lønnsforskjeller